Avisos Legals

Protecció de Dades 

Avisos Legals
 

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament dels dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Promocions Costa Brava, informa als usuaris que les dades introduïdes en els formularis de contacte, i de contractar s’emmagatzemaran en fitxers propietat de Promocions Costa Brava. Així mateix Promocions Costa Brava, mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides, garantint la màxima confidencialitat i a aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per evitar l’accés no autoritzat a aquest segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades . Dret d’accés, rectificació i cancel·lació El titular de les dades té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a l’adreça Avinguda Jaume I, 26 -17480 Roses (Girona), a l’email de contacte info@pcbrava.com, o bé poden contactar a través del telèfon 34 972 255.805. Divulgació de la informació a terceres parts Promocions Costa Brava, es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint l’oportunitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment. Enllaços externs Si l’usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, Promocions Costa Brava, no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari. Qüestions legals Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei española.Promociones Costa Brava, podrà disposar de la informació personal proporcionada per l’usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir als convidats, visitants o associats dels béns de la seva propietat incloent aquest lloc web. Canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web Promocions Costa Brava, podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web, per mantenir informat l’usuari.

image_pdfimage_print